Kinnitan, et olen vähemalt 18 aastane!

0
Ostukorv Ostukorv on tühi

Privaatsuspoliitika

Eugesta Eesti OÜ privaatsuspoliitika

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eugesta eesti OÜ, registrikood 10028896, aadress Rukki tee 5, Lehmja küla, Rae vald 75306. Kliendi isikuandmete töötlemisel järgib Eugesta Eesti OÜ, Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Üldtingimused

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Isikuandmete töötlemine on igasugune füüsilise isiku isikuandmetega tehtav toiming.

Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötlemine on vajalik e-poe teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole e-poe teenuste kasutamine võimalik.

Privaatsuspoliitika tutvustab põhimõtteid, mille alusel Eugesta Eesti OÜ töötleb isikuandmeid.

Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad e-poodi, loovad endale kasutajakonto e-poes ja sooritavad ostu e-poes www.e-eugesta.ee

Luues endale kasutajakonto Eugesta Eesti OÜ e-poes www.e-eugesta.ee annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevas dokumendis (edaspidi privaatsuspoliitika) toodud tingimustel.

Kliendi andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Eugesta kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks järgmistel alltoodud eesmärkidel:

• Teie kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks
• Teie päringutele vastamiseks ning Teile vajaliku informatsiooni edastamiseks
• Kliendile kauba müügiks ja tellimuse/lepingu sõlmimiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks
• ostetud kauba kohaletoimetamiseks, üleandmiseks ja tagastamiseks;
• parima klienditoe pakkumiseks;
• tekkinud probleemide lahendamiseks;
• arvelduste teostamiseks
• Kliendi tuvastamiseks
• Kliendiga ühenduse võtmiseks
• otseturundus

Eugesta Eesti OÜ lähtub isikuandmete kogumisel minimaalsuse põhimõttel, ehk töötleme vaid neid andmeid mis on vajalikud sihtotstarbeliselt teenuse osutamiseks või konkreetse eesmärgi täitmiseks.

Milliseid isikuandmeid Eugesta Eesti OÜ kogub?

Kliendi identifitseerimiseks: Ees- ja perekonnanimi;
Suhtlemiseks: telefoninumber; e-posti aadress;
Kauba kohaletoimetamiseks: asukoha aadress, postiaadress
Tasumise kindlakstegemiseks ja kauba tagasiostul makstud summa tagastamiseks: maksevahendi andmed, arveldusarvenumber, tasutud summade suurus.
Klientide päringu, pöördumised pretensioonid ja kaebused
Tarbijamängude ja loosimiste tulemused

Automaatselt salvestatud informatsioon

Külastades e-poodi salvestub automaatselt ja anonüümselt üldinfo, mis ei ole seotud Teie isikuga, näiteks internetiteenuse pakkuja nimi, veebileheküljed, mida olete külastanud enne Eugesta Eesti OÜ veebipoe külastamist, info, mida Te Eugesta Eesti OÜ veebilehelt otsisite/alla laadisite, kuupäeva ja kellaaja, millal Te Eugesta Eesti OÜ veebipoodi külastasite ning info kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni kohta.
Selliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse üksnes Eugesta Eesti OÜ e-poe parima kasutajakogemuse pakkumiseks, näiteks sisu ja funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Neid andmeid ei töödelda muul eesmärgil ega edastata ka kolmandatele isikutele.

Küpsiste kasutamine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebibrauser saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

Kõik veebilehitseja on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebilehitseja seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Eugesta Eesti OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

Seansiküpsised (ajutised küpsised): mille eesmärk on võimaldada e-poe teenus(t)e kasutamist.

Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Eugesta Eesti OÜ e-poes.

Kasutame oma e-poes "kolmanda osapoole küpsiseid" ehk küpsiseid, mida me ei kontrolli, näiteks Google Partners, Facebook, RTB, Adform, Google Analytics, Hotjar, Mixpanel.

Kogume neid küpsiseid, et saada statistilist teavet e-poe kasutamise kohta ja teie käitumise põhjal e-poe reklaamimise eesmärgil.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Isikuandmete vastuvõtjad ja töötlejad on:

Kliendi tellimused ja arved:
• Majandustarkvara iScala ja MS Dynamics AX
• E-poe tarkvara nopCommerce

Kauba tarnijad ja kullerfirmad tellimuste edastamiseks:
• DPD
• Omniva
• Itella Smartpost

Maksevahendajad - tellimuste eest tasumiseks:
• LHV
• Swedbank
• SEB
• Luminor

Statistika kogumine ja info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:
• Google Analytics
• Hotjar
• Google Partner
• GoogleADs
• Facebook ja Instagram
• Mixpanel
• RTB
• Adform

Otseturundus

e-Eugesta saadab uudiskirju Teie e-posti aadressile. Uudiskirju saadetakse kõikidele klientidele, kes on endale e-poes konto loonud ja uudiskirja saamiseks vastava loa andnud.
Uudiskirjadest on alati võimalik loobuda jälgides uudiskirjas olevaid juhiseid või andes meile sellest teada e -posti teel: [email protected]
Peale uudiskirjast loobumist enam ühtegi uudiskirja Eugesta Eesti OÜ poolt teile ei saadeta. Kui soovite peale loobumist siiski uudiskirju edasi saada, siis andke meile sellest palun teada.

Kliendi isikuandmete säilitamine

• Kõik isikuandmed, mis on seotud e-poes ostu sooritamisega ja kaupade üleandmisega, säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.
• Isikuandmed, mida te olete meile edastanud veebilehe või sotsiaalvõrgustike kaudu või telefoni, e-posti või sms-i teel, kuid pole sooritanud ostu e-poes, kustutame korra kalendriaastas.
• Pärast nimetatud tähtaegu kustutame Teie isikuandmed turvalisel viisil, nii et neid ei saa enam Teiega seostada.

Kliendi õigused isiku andmete töötlemisel

Vastavalt andmekaitseseadusele on Kliendil igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, saates vastava päringu meie andmekaitsespetsialisti e-postile [email protected] ning nõuda andmete parandamist, muutmist jms.

Teil on:

• õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
• õigus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta.
• õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Eugesta e-poes www.e-eugesta.ee

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
Eugesta Eesti OÜ on õigus igal ajal andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta ja täiendada, teavitades Kliente muudatustest kodulehe (https://www.e-eugesta.ee) kaudu